Copyright

De auteursrechten van alle tekst- en beeldmateriaal in deze website berusten bij Deinum’s catering, tenzij anders vermeld bij het betreffende tekst- en of beeldmateriaal. Gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Deinum’s catering. Voor niet-commerciële educatieve toepassingen is bronvermelding verplicht.